Rozstajne (daw. Rostajne) – wieś położona w dolinie Wisłoki przy ujściu potoku Ryjak w Beskidzie Niskim. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od rozstaju dróg z których jedna prowadziła do wiosek Grab i Ożenna a druga do Nieznajowej i wsi Czarne. W 1581 r. była własnością Mikołaja Stadnickiego i liczyła siedem gospodarstw łemkowskich.

W czasie I wojny światowej liczba ludności zmalała, wieś bowiem została spalona przez wycofujące się wojska węgierskie. Po II wojnie światowej większość mieszkańców wyjechała na tereny dzisiejszej Ukrainy.

Dziś po wsi pozostała kapliczka, żeliwny krzyż przydrożny oraz niewielki cmentarz łemkowski z kilkoma nagrobkami.

Źródło: https://polska-org.pl/9178162,foto.html