Menu Zamknij

O NAS

Podkarpacka Fundacja Rozwoju “Beskid” została założona na początku 2019 roku przez Łukasza Buczyńskiego. Jej głównym obszarem działalności jest edukacja polegająca m.in. na organizacji corocznych konkursów dla dzieci i młodzieży (Konkurs “Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i Konkurs Geograficzny “Odkryj Europę”).

Główne cele fundacji:

1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
3. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oraz oświaty,
4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
5. wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie wykładów i warsztatów popularnonaukowych,
2. organizowanie konkursów,
3. prowadzenie kursów dokształcających,
4. organizowanie i finansowanie imprez oraz koncertów,
5. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów,
6. finansowanie nagród za wybitne osiągnięcia na polu edukacji, kultury i przedsiębiorczości,
7. upowszechnianie wiedzy, wspieranie i prowadzenie działalności dydaktycznej,
8. popularyzowanie parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony przyrody oraz muzeów, skansenów i innych dóbr kultury,
9. promocję obszarów bogatych kulturowo i przyrodniczo,
10. organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych.

Z obecnie realizowanymi projektami możesz zapoznać się w zakładce bieżąca działalność.

Jeśli spodobała Ci się nasza działalność i chcesz nas wesprzeć w realizacji projektów to przejdź do zakładki chcę pomóc.