JASIELSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA

Regulamin Odznaki został uchwalony 25 czerwca 2022 roku przez Zarząd Fundacji. Celem ustanowienia Jasielskiej Odznaki Turystycznej jest popularyzacja turystyki w powiecie jasielskim oraz poznawanie walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych terenów jasielszczyzny.

KONKURS "DA VINCI" Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Pierwsza edycja konkursu była przeznaczona dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Ponieważ pomysł ten okazał się sukcesem zostały zorganizowane kolejne edycje. Obecnie w konkursie mogą brać uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu jasielskiego. Planowany jest dalszy rozwój konkursu i zwiększanie jego zasięgu.

KONKURS GEOGRAFICZNY "ODKRYJ EUROPĘ"

Obecnie konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. Wcześniej był skierowany do uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu geografii, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o Europie. Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody, które motywują ich do dalszego poszerzania wiedzy geograficznej.

ODZNAKA "ZDOBYWCA POLSKICH GÓR"

Odznaka została ustanowiona 30 grudnia 2020 roku przez Zarząd Podkarpackiej Fundacji Rozwoju "Beskid". Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej w polskich górach oraz poznawanie ich walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych. Aby ją uzyskać należy zdobyć najwyższe szczyty spośród wszystkich polskich pasm górskich według zamieszczonego wykazu.