JASIELSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA

Regulamin Odznaki został uchwalony 25 czerwca 2022 roku przez Zarząd Fundacji. Celem ustanowienia Jasielskiej Odznaki Turystycznej jest popularyzacja turystyki w powiecie jasielskim oraz poznawanie walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych terenów jasielszczyzny.

ODZNAKA "ZDOBYWCA POLSKICH GÓR"

Odznaka została ustanowiona 30 grudnia 2020 roku przez Zarząd Podkarpackiej Fundacji Rozwoju "Beskid". Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej w polskich górach oraz poznawanie ich walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych. Aby ją uzyskać należy zdobyć najwyższe szczyty spośród wszystkich polskich pasm górskich według zamieszczonego wykazu.

KONKURS GEOGRAFICZNY "ODKRYJ EUROPĘ"

Jest to konkurs obecnie dla uczniów szkół podstawowych a wcześniej dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu geografii z szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu Europy. Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody, które są motywacją do dalszego poszerzania wiedzy geograficznej.

KONKURS "DA VINCI" Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Pierwsza edycja konkursu była przeznaczona dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Ponieważ pomysł ten okazał się sukcesem zostały zorganizowane kolejne edycje. Obecnie w konkursie mogą brać uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu jasielskiego. Planowany jest dalszy rozwój konkursu i zwiększanie jego zasięgu.