Część 1 - szczyty

 1. Wątkowa 845 m n.p.m.
 2. Świerzowa 801 m n.p.m.
 3. Wysokie 657 m n.p.m.
 4. Góra Grzywacka 567 m n.p.m.
 5. Liwocz 562 m n.p.m.
 6. Bucznik 519 m n.p.m.
 7. Łysa Góra nad Harklową 448 m n.p.m.
 8. Babia Góra nad Jasłem 387 m n.p.m.
 9. Magiel 349 m n.p.m.
 10. Babis 348 m n.p.m.

Część 2 - miejsca

 1. Ruiny Zamku Golesz
 2. Dąb w Bieździedzy
 3. Dwór w Skołyszynie – Lisówku
 4. Dwór w Łubnie Szlacheckim
 5. Muzeum Regionalne w Jaśle
 6. Zalew w Krempnej
 7. Winnica Jasło i pomnik Chrystusa Króla
 8. Grodzisko Walik w Brzezowej
 9. Kościół pw. św. Doroty w Trzcinicy
 10. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Cieklinie
 11. Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy
 12. Cmentarz wojenny nr 11 w Woli Cieklińskiej
 13. Cmentarz wojenny nr 4 w Grabiu
 14. Krzyż w Ujeździe
 15. Rynek w Nowym Żmigrodzie
 16. Rynek w Kołaczycach
 17. Cerkiew w Świątkowej Wielkiej
 18. Cerkiew w Polanach
 19. Opuszczona wieś Nieznajowa
 20. Cmentarz łemkowski w opuszczonej wsi Rozstajne

Część 3 - trasy

 1. JASŁO: Pałac Sroczyńskich – Stary cmentarz – Fara – Rynek – Jasielski „Ekonomik” – Plac Inwalidów Wojennych – Kościół św. Stanisława – Kościół oo. Franciszkanów – Górka Klasztorna
 2. FOLUSZ: Ścieżka przyrodnicza „Folusz” (Wodospad Magurski – Diabli Kamień)

Mapa

Regulamin Jasielskiej Odznaki Turystycznej

1. Jasielska Odznaka Turystyczna jest odznaką ustanowioną i przyznawaną przez Podkarpacką Fundację Rozwoju „Beskid” z siedzibą w Jaśle, zwaną dalej Fundacją.

2. Celem ustanowienia Jasielskiej Odznaki Turystycznej jest popularyzacja turystyki w powiecie jasielskim oraz poznawanie walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych terenów jasielszczyzny.

3. Jasielska Odznaka Turystyczna jest jednostopniowa.

4. Do Odznaki można zaliczyć szczyty, trasy i miejsca zdobyte przed uchwaleniem regulaminu.

5. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

6. Jasielską Odznakę Turystyczną uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów, przejście tras i odwiedzenie miejsc znajdujących się na terenie powiatu jasielskiego według zamieszczonego wykazu (załącznik 1). Kolejność zdobywania szczytów i tras jest dowolna.

7. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo z przewodnikiem lub bez jego udziału od 8 roku życia.

8. Do prowadzonej książeczki Jasielskiej Odznaki Turystycznej wpisuje się datę wejścia oraz potwierdzenie zdobycia szczytu, miejsca i trasy. Potwierdzeniem tym może być: podpis przodownika GOT lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK, pieczątka, fotografia, przebyta trasa GPS.

9. Ubiegający się o Jasielską Odznakę turystyczną po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów, miejsc i tras, przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Fundacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

10. Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Jasielskiej Odznaki Turystycznej. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Fundacji.

11. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Fundacji.

12.Informacje związane z Jasielską Odznaką Turystyczną można uzyskać w siedzibie Fundacji, telefonicznie, mailowo oraz na stronie www.fundacjabeskid.org.pl.

Książeczka

Zachęcamy do zakupu książeczki do wpisywania potwierdzeń zdobycia szczytów, odwiedzenia miejsc i przejścia wyznaczonych tras. Książeczkę można zakupić poprzez portal Allegro. Wszystkie nasze produkty można znaleźć w zakładce sklep.

Weryfikacja Odznaki

1. Książeczkę wraz z potwierdzeniami należy przesłać listem (dowolna ilość książeczek w liście) lub dostarczyć osobiście na adres Fundacji:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid”
ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło

2. Po otrzymaniu listu książeczki są weryfikowane.

3. Po weryfikacji na adres mailowy podany w książeczce wysyłana jest wiadomość informująca o wyniku weryfikacji oraz o kosztach odznaki i przesyłki. Jeśli jest kilka książeczek prosimy włożyć do koperty kartkę z adresem mailowym do kontaktu.

4. Następnie należy wpłacić odpowiednią kwotę pieniędzy na rachunek bankowy. Podczas wpłacania pieniędzy za odznakę można również wpłacić dobrowolną darowiznę na realizację celów statutowych Fundacji. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Nr konta bankowego: 05 1240 2337 1111 0010 8919 6916

Koszt odznaki: 15 zł
Koszty przesyłki: zależy od ilości książeczek w przesyłce i będzie podany w mailu, wysyłamy listem poleconym ekonomicznym lub priorytetowym.