Rok 2023

Lp. Nr weryfikacyjny Imię i Nazwisko Miejscowość zamieszkania
1. 1/23 Jerzy Milewski Kraków