Rok 2023

Lp. Nr weryfikacyjny Imię i Nazwisko Miejscowość zamieszkania
1. 1/23 Jerzy Milewski Kraków

Rok 2024

Lp. Nr weryfikacyjny Imię i Nazwisko Miejscowość zamieszkania
2. 1/24 Bartolomeus Vermeulen Kraków