Regulamin Odznaki "Zdobywca Polskich Gór"

1. Odznaka „Zdobywca Polskich Gór” jest odznaką ustanowioną i przyznawaną przez Podkarpacką Fundację Rozwoju „Beskid” z siedzibą w Jaśle, zwaną dalej Fundacją.

2. Celem ustanowienia odznaki „Zdobywca Polskich Gór” jest popularyzacja turystyki pieszej w polskich górach oraz poznawanie ich walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych.

3. Odznaka „Zdobywca Polskich Gór” jest jednostopniowa.

4. Do Odznaki można zaliczyć szczyty zdobyte przed uchwaleniem niniejszego regulaminu pod warunkiem ich odpowiedniego udokumentowania. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

5. Odznakę „Zdobywca Polskich Gór” uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów spośród wszystkich polskich pasm górskich według zamieszczonego wykazu (załącznik 1). Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

6. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem GOT, przewodnikiem lub bez ich udziału od 7 roku życia.

7. Do prowadzonej książeczki „Zdobywca Polskich Gór” wpisuje się datę wejścia oraz potwierdzenie zdobycia szczytu. Potwierdzeniem tym może być: podpis przodownika GOT lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK, pieczątka, fotografia, przebyta trasa GPS.

8. Ubiegający się o Odznakę „Zdobywca Polskich Gór” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Fundacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki „Zdobywca Polskich Gór”.

9. Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia odznaki „Zdobywca Polskich Gór”. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Fundacji.

10. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Fundacji.

11. Informacje związane z odznaką „Zdobywca Polskich Gór” można uzyskać w siedzibie Fundacji, telefonicznie, mailowo oraz na stronie www.fundacjabeskid.org.pl.

Wykaz szczytów

 1. Tatry Wysokie (Rysy – 2499 m n.p.m.)
 2. Tatry Zachodnie (Starorobociański Wierch – 2175 m n.p.m.)
 3. Beskid Żywiecko-Orawski (Babia Góra (Diablak) – 1723 m n.p.m.)
 4. Karkonosze (Śnieżka – 1603 m n.p.m.)
 5. Masyw Śnieżnika (Śnieżnik – 1426 m n.p.m.)
 6. Bieszczady Zachodnie (Tarnica – 1346 m n.p.m.)
 7. Gorce (Turbacz – 1314 m n.p.m.)
 8. Beskid Sądecki (Radziejowa – 1266 m n.p.m.)
 9. Beskid Śląski (Skrzyczne – 1257 m n.p.m.)
 10. Beskid Żywiecko-Kysucki (Wielka Racza – 1236 m n.p.m.)
 11. Beskid Wyspowy (Mogielica – 1170 m n.p.m.)
 12. Góry Izerskie (Wysoka Kopa – 1126 m n.p.m.)
 13. Góry Złote (Postawna – 1117 m n.p.m.)
 14. Góry Orlickie (Orlica – 1080 m n.p.m.)
 15. Pieniny (Wysokie Skałki) – 1050 m n.p.m.)
 16. Góry Sowie (Wielka Sowa – 1014 m n.p.m.)
 17. Beskid Niski (Lackowa – 997 m n.p.m.)
 18. Góry Bystrzyckie (Jagodna Północna) – 985 m n.p.m.)
 19. Rudawy Janowickie (Skalnik – 944 m n.p.m.)
 20. Góry Kamienne (Waligóra – 934 m n.p.m.)
 21. Beskid Mały (Czupel – 930 m n.p.m.)
 22. Góry Stołowe (Szczeliniec Wielki – 919 m n.p.m.)
 23. Góry Sanocko-Turczańskie (Jaworniki – 908 m n.p.m.)
 24. Beskid Makowski (Lubomir – 904 m n.p.m.)
 25. Góry Opawskie (Biskupia Kopa – 890 m n.p.m.)
 26. Góry Wałbrzyskie (Borowa – 853 m n.p.m.)
 27. Góry Bardzkie (Szeroka Góra – 765 m n.p.m.)
 28. Góry Kaczawskie (Okole – 720 m n.p.m.)
 29. Masyw Ślęży (Ślęża – 718 m n.p.m.)
 30. Góry Świętokrzyskie (Łysica – 612 m n.p.m.)
Wysokości zgodne z geoportal.gov.pl.

Książeczka

Zachęcamy do zakupu książeczki służącej do zbierania potwierdzeń zdobycia szczytów. Można ją zakupić poprzez portal Allegro. Więcej szczegółów o wszystkich naszych produktach w zakładce sklep.

Weryfikacja Odznaki

1. Książeczkę wraz z potwierdzeniami zdobycia poszczególnych szczytów należy przesłać listem (dowolna ilość książeczek w liście) lub dostarczyć osobiście na adres Fundacji:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid”
ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło

2. Po otrzymaniu listu książeczki są weryfikowane.

3. Po weryfikacji na adres mailowy podany w książeczce wysyłana jest wiadomość informująca o wyniku weryfikacji oraz o kosztach odznaki i przesyłki. Jeśli jest kilka książeczek prosimy włożyć do koperty kartkę z adresem mailowym do kontaktu.

4. Następnie należy wpłacić odpowiednią kwotę pieniędzy na rachunek bankowy. Podczas wpłacania pieniędzy za odznakę można również wpłacić dobrowolną darowiznę na realizację celów statutowych Fundacji. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Nr konta bankowego: 05 1240 2337 1111 0010 8919 6916

Koszt odznaki: 10 zł
Koszty przesyłki: zależy od ilości książeczek w przesyłce i będzie podany w mailu, wysyłamy listem poleconym ekonomicznym lub priorytetowym.