Nieznajowa to miejscowość położona w gminie Sękowa. Otoczona od północy Uhercem (707 m n.p.m), od południa Feszkówką (657 m n.p.m), a od zachodu Żydówką (665 m n.p.m). Częściowo teren Nieznajowej wszedł w skład Magurskiego Parku Narodowego, którego zachodnia granica opiera się na rzece Wisłoce płynącej od Czarnego, a później wzdłuż biegu Zawoi. Niegdyś była częścią starostwa bieckiego w woj. krakowskim. Lokowana w 1546 r. na prawie wołoskim. Wieś znana była w okolicy z odbywających się tu targów i jarmarków.

Pracowały tu dwa młyny, tartaki, elektrownia wodna, była szkoła, sklep, cerkwie, karczma, poczta, posterunek policji. W czasie II wojny światowej wiele z tych budynków zostało zniszczonych. Łemkowscy mieszkańcy wsi opuścili swoje domy i wyjechali dobrowolnie na tereny obecnej Ukrainy, a miejscowi Polacy przeprowadzili się do Czarnego. W 1946r. wszystkie domy zostały opuszczone.

Po nieistniejącej wsi pozostało niewiele śladów. Około 500 m na zachód od zbiegu rzek znajdują się pozostałości cmentarza. Na tym terenie zachowała się spora liczba krzyży przydrożnych i kapliczek.