Sprawozdania merytoryczne z działalności

Zeznania podatkowe CIT

Fundacja prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów dlatego nie jest zobowiązana do przygotowania sprawozdania finansowego.