Cerkiew św. Jana Złotoustego (Chryzostoma) w Polanach – dawna cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1914, znajdująca się w Polanach w gminie Krempna. Od 1969 roku pełni funkcję kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej parafii w Polanach. Współużytkowana także przez grekokatolików, od 1991 pełniąc funkcję kościoła parafialnego dla tego obrządku.

Cerkiew została zbudowana na planie krzyża greckiego i nakryta centralnie położoną dużą kopułą – jej projektantem był Rudnicki ze Lwowa. Bryłę wzorowano na cerkwiach kijowskich. Budowa była w dużej mierze finansowana dzięki wsparciu łemkowskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych.