Dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej wzniesiona została w XVIII wieku. W 1985 r. została wpisana na listę zabytków i włączona do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie świątynia pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. 

Przed 1958 r. złodzieje wynieśli z niej dwa ikonostasy: starszy barokowy z XVII wieku oraz młodszy z pierwszej połowy XIX wieku pełniący do 1947 r. swoje funkcje liturgiczne.

Obecnie wewnątrz znajduje się polichromia z II połowy XVIII wieku, ołtarz główny z XVIII wieku, krzyż dawnego ikonostasu, ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej, fragment ikony przedstawiającej Sąd Ostateczny, chór muzyczny oraz kamienna kropielnica z XVII wieku.