Cmentarz Wojenny Nr 11 w Woli Cieklińskiej został wybudowany w roku 1916 przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie, według projektu słynnego słowackiego architekta Dušana Jurkoviča. Powstał na terenie, gdzie wcześniej istniały rosyjskie fortyfikacje polowe, zbudowane na początku 1915 roku. Tutaj toczyły się zacięte walki podczas bitwy cieklińskiej w dniach 4-5 maja 1915 roku, gdy oddziały niemieckie pod dowództwem generała Paula von Kneussela przełamały ostatecznie front rosyjski w ramach Operacji Gorlickiej.

Na cmentarzu znajdują się groby 22 żołnierzy austro-węgierskich, 48 żołnierzy niemieckich oraz 44 żołnierzy rosyjskich.

Cmentarz usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu, przed zalesionym stokiem górskim, około 200 metrów od drogi wojewódzkiej nr 993 prowadzącej z Dukli do Gorlic. Cmentarz jest założony w formie dwóch przylegających do siebie okręgów utworzonych przez okrągłe tarasy, które otoczone są ogrodzeniem wykonanym z kamieni i zakończonym betonowym daszkiem. Do grobów prowadzą schody, które docierają do imponującej bramy w postaci obszernego kamiennego łuku. Na łuku znajduje się napis: „WIR ZOGEN ZUM STREIT UND WIR FANDEN FRIEDEN”, co można przetłumaczyć jako „Wyszliśmy na bój, a znaleźliśmy pokój”. Na środku górnego tarasu znajduje się kamienne mauzoleum w formie rotundy, w którym spoczywają dwaj polegli oficerowie armii niemieckiej oraz po jednym żołnierzu armii austro-węgierskiej i rosyjskiej.

Na cmentarzu znajduje się łącznie 56 pojedynczych grobów oraz 7 zbiorowych grobów, gdzie pochowano 114 żołnierzy z różnych armii, którzy walczyli przeciw sobie.