Cmentarz wojenny Nr 4 w Grabiu zbudowany został w latach 1915-1916 przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Projekt cmentarza jest dziełem znanego słowackiego architekta, Dušana Jurkoviča, który pełnił funkcję kierownika artystycznego i projektanta w I Okręgu Cmentarnym „Żmigród” podczas wojny. To tutaj spoczywają żołnierze, których zwłoki zostały ekshumowane z okolicznych pól bitewnych. Ci bohaterowie polegli w trakcie walk o przełęcze karpackie podczas mroźnej zimy 1914/1915 oraz podczas prób odzyskania oblężonej przez Rosjan Twierdzy Przemyśl.

Cmentarz ten jest miejscem wiecznego spoczynku dla 106 żołnierzy austro-węgierskich oraz 37 żołnierzy rosyjskich. Usytuowany jest na wzniesieniu, około 200 metrów na północny-zachód od drogi wojewódzkiej nr 992 prowadzącej z Jasła do Nižnej Polianki na Słowacji.

Całe miejsce ma kształt czterolistnej koniczyny, z drewnianą kaplicą na wysokim podmurowaniu jako głównym elementem. Na przedniej ścianie podmurówki kaplicy znajduje się trójkątna kamienna tablica z napisem, który mówi: „Jeśli ważyć chcecie ofiary tej wojny: Do chwały i honoru na drugiej szali dołóżcie jeszcze odrodzoną duszę narodu – a szala z tym co utracone i tak lekko.”

Na terenie cmentarza znajduje się 31 mogił zbiorowych oraz 53 indywidualne groby, rozmieszczone zarówno w czterech półkolistych częściach, jak i w dwóch narożnikach cmentarza.