Lisówek to przysiółek wsi Skołyszyn. Zaraz przy drodze krajowej 28 znajduje się murowany dworek wraz z zespołem dworskim z XVIII – XIX w. Do okresu międzywojnia, dwór miało w posiadaniu wiele osób (m.in. Prosper Zborowski i Karol Klobassa), jednak pierwszy właściciel majątku nie został ustalony. W 1950 roku na terenie dworskim utworzono Rolnicza Spółdzielnię Produkcyjną, która zakończyła swoją działalność w latach 90. XX wieku. 

Cały zespół dworski ulokowany jest po dwóch stronach drogi. Obecnie w jednej części, w której znajduje się charakterystyczny silos, stodoła i stajnia, mieści się betoniarnia. Po drugiej stronie drogi osadzony jest budynek klasycystycznego dworu, w którym pod koniec XIX wieku funkcjonowała gorzelnia, oficyna z 1850 r. oraz resztki parku dworskiego.

Źródło: sanfot, Dwór w Skołyszynie Lisówku