Słowianie w toku swojej wielkiej ekspansji w VII w. osiedlili się w dorzeczu Wisłoki. W efekcie tego osiedlania powstało wiele obronnych grodzisk. Wzdłuż Wisłoki, w miejscach takich jak Braciejowa, Przeczyca, Trzcinica i Brzezowa, pozostały ślady ich obecności w postaci tych grodzisk. 

Badania archeologiczne wskazują na to, że Grodzisko Brzezowskie istniało od VIII do X wieku. Obecnie zajmuje obszar około 4 ha. Centralny plac, nazywany „majdanem,” jest otoczony podwójnymi wałami z rowami (często osiągają one wysokość 3,5 metra), a część południowo-wschodnia nosi nazwę „Koci Zamek”, co może być związane z określeniem „kotczy zamek,” oznaczającym twierdzę złożoną z wozów (koczów).

Podczas badań na centralnym majdanie odkryto pozostałości chat i naczyń z wczesnego średniowiecza. Istnieją hipotezy, że gród mógł być używany okresowo lub został opuszczony przed zakończeniem budowy. W XI wieku obserwowano upadek takich grodzisk związany z przemianami politycznymi i tworzeniem większych struktur państwowych, takich jak opola i kasztelanie.

Lokalna społeczność nazywa to grodzisko „Walik” ze względu na zachowane umocnienia i wały obronne.

Źródło: Łukasz Górnicki, Grodzisko Walik w Brzezowej, Facebook