Kościół św. Michała Archanioła w Cieklinie to historyczna świątynia katolicka, usytuowana w malowniczej miejscowości Cieklin, w gminie Dębowiec. Ten kościół ma szczególne znaczenie jako zabytek kultury i został oficjalnie wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.

Historia parafii w Cieklinie sięga już czasów przed rokiem 1480, a wraz z nią istniał także kościół. Jednak obecny kościół, stanowiący trzecią z kolei sakralną budowlę w tej okolicy, został wzniesiony w latach 1897-1904 według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego.

Architektura tej świątyni reprezentuje styl neoromański. Kościół jest w kształcie krzyża łacińskiego i wyróżnia się bogatym detalem architektonicznym. Jest trójnawowy, a od południa prezbiterium jest zakończone półkoliście i flankowane kaplicą, a od północy zakrystią. Budynek jest halową konstrukcją, która posiada solidną i rozbudowaną bryłę. Jego fasada ma formę niskiej wieży, z charakterystycznym wysokim hełmem, u którego podstawy umieszczone są narożne sterczyny i małe ozdobne elementy.

Wnętrze kościoła również jest imponujące. Ściany boczne prezbiterium nawiązują stylistycznie do nawy głównej. W prezbiterium znajdują się dwa kamienne portale, prowadzące do zakrystii i kaplicy. Jednym z wyróżniających się elementów wnętrza jest kamienna ambona w kształcie kielicha, zapewne autorstwa samego Jana Sas-Zubrzyckiego. Cały wystrój kościoła, w tym ołtarze główne i boczne, ambona, a także konfesjonały, ławki i boazeria, jest utrzymany w stylu neoromańskim i został stworzony na przełomie XIX i XX wieku, z pewnymi modyfikacjami w latach 20. XX wieku.