Rok 2022

Lp. Nr weryfikacyjny Imię i Nazwisko Miejscowość zamieszkania
1. 1/22 Piotr Borkowski Jasło
2. 2/22 Aleksander Borkowski Jasło
3. 3/22 Czesław Furmanek Trzcinica