Muzeum Regionalne w Jaśle powstało w 1969 roku. Początkowo w zbiorach Muzeum znajdowało się 560 eksponatów. W 1981 roku Muzeum otrzymało cenną darowiznę – dom po doktorze Stanisławie Kadyim. Kadyi będąc wielkim miłośnikiem sztuki, historii i kultury ludowej naszego regionu, zdecydował się po swojej śmierci przekazać wszystkie zbiory i swój dom na cele muzealne. 

Obecnie zbiory Muzeum liczą ponad 20 tysięcy eksponatów i archiwaliów. 

Muzeum posiada 3 podstawowe działy: etnograficzny, historyczny oraz dział zbiorów wydzielonych. 

W dziale etnograficznym zebrane są pełne stroje ludowe pogórzan i łemków, eksponaty dotyczące kultury wiejskiej, tradycyjnych rzemiosł wiejskich, szopki bożonarodzeniowe wraz z strojami kolędniczymi oraz bardzo cenny zbiór rzeźb Władysława Chajca, jednego z słynniejszych artystów – prymitywistów.

Dział historyczny zawiera eksponaty związane z historią miasta Jasła – pieczęcie, monety (w tym jedna z 320 r. p.n.e.), ozdoby i stroje mieszczańskie, odznaczenia i odznaki, a także kolekcję orłów, noszonych przez formacje polskie od początku I wojny światowej.

Zbiory wydzielone to głównie kolekcja paleontologiczna doktora Stanisława Kadyiego, który pasjonował się tą dziedziną nauki. Bogaty jest również 500 tomowy zbiór biblioteczny, ze starodrukami obejmującymi 138 woluminów. Najstarszym drukiem jest Biblia Latina z 1479 r.

Źródło: Muzeum Regionalne – CITiK Jasło