„Karpacka Troja” w Trzcinicy to kompleks muzealny, który znajduje się w miejscowości Trzcinica, niedaleko Jasła. Stanowi on oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Skansen ten powstał na obszarze jednego z najstarszych grodzisk w Polsce, znanych jako Wały Królewskie, datujących się na wczesną epokę brązu i wczesne średniowiecze.

Projekt budowy tego skansenu został zainicjowany przez Jana Gancarskiego, dyrektora Muzeum Podkarpackiego, i zrealizowany w latach 2007-2009 dzięki wsparciu Mechanizmu Finansowego EOG.

Karpacka Troja to miejsce w którym znajdują się najstarsze znane osady obronne w Polsce, jest to również miejsce świadczące o wpływie cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na ziemie polskie. Badania archeologiczne pozwoliły na wyodrębnienie kilku różnych grup ludności, które zamieszkiwały Trzcinicę w różnych okresach, w tym kulturę mierzanowicką (2100 – 1650 p.n.e.) i kulturę Otomani-Füzesabony (1650 – 1350 p.n.e.).

Okres wczesnego średniowiecza przyniósł kolejną ważną fazę rozwoju grodziska w Trzcinicy. Między około 780 a 1031 rokiem n.e. stanowiło ono lokalne centrum władzy, z potężnym grodem, który zajmował powierzchnię ponad 3 hektarów. Obecnie uważa się, że starsza faza tego grodu wczesnośredniowiecznego jest jednym z najstarszych zachowanych obronnych założeń zachodniosłowiańskich w Polsce. Prawdopodobnie upadek grodu w Trzcinicy wiąże się z wydarzeniami lat 1029-1031, kiedy to Ruś Kijowska odzyskała tzw. Grody Czerwieńskie wraz z Przemyślem.