Regulamin Krakowskiej Odznaki Turystycznej

1. Krakowska Odznaka Turystyczna jest odznaką ustanowioną i przyznawaną przez Podkarpacką Fundację Rozwoju „Beskid” z siedzibą w Jaśle, zwaną dalej Fundacją.

2. Celem ustanowienia Krakowskiej Odznaki Turystycznej jest popularyzacja turystyki oraz poznawanie walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych terenów miasta Krakowa.

3. Krakowska Odznaka Turystyczna jest jednostopniowa.

4. Do Odznaki można zaliczyć miejsca odwiedzone przed uchwaleniem regulaminu.

5. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

6. Krakowską Odznakę Turystyczną uzyskuje się poprzez zwiedzenie miejsc i przejście tras znajdujących się na terenie miasta Krakowa według zamieszczonego wykazu (załącznik 1). Nie ma obowiązku zwiedzania wymienionych budynków wewnątrz ale zachęcamy do tego. Kolejność zwiedzania miejsc jest dowolna.

7. Miejsca można zwiedzać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem lub bez jego udziału. Zdobywanie Odznaki nie ma ograniczeń wiekowych.

8. Do prowadzonej książeczki Krakowskiej Odznaki Turystycznej wpisuje się datę oraz potwierdzenie odwiedzenia miejsca. Potwierdzeniem tym może być: podpis przodownika GOT lub przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK, pieczątka, fotografia, przebyta trasa GPS, krótki opis miejsca.

9. Ubiegający się o Krakowską Odznakę Turystyczną po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych miejsc, przedstawia książeczkę do weryfikacji w siedzibie Fundacji. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.

10. Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Krakowskiej Odznaki Turystycznej. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Fundacji.

11. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Fundacji.

12. Informacje związane z Krakowską Odznaką Turystyczną można uzyskać w siedzibie Fundacji, telefonicznie, mailowo oraz na stronie www.fundacjabeskid.org.pl.

Część 1 - Miejsca

 1. Cmentarz Rakowicki
 2. Dwór Włodzimierza Tetmajera – Tetmajerówka i dwór Lucjana Rydla – Rydlówka
 3. Dworek Jana Matejki w Krzesławicach
 4. Dworek Białoprądnicki
 5. Błonia i Stadion Cracovii
 6. Tauron Arena Kraków
 7. Stara Synagoga
 8. Kościół pw. Najświętszego Salwatora
 9. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
 10. Rynek Dębnicki wraz z kaplicą św. Piotra i Pawła
 11. Rynek Podgórski wraz z kościołem pw. św. Józefa
 12. Zakrzówek i Skałki Twardowskiego
 13. Zalew Nowohucki
 14. Huta im. T. Sendzimira (Budynek „S” i „Z” ul. Ujastek)
 15. Zabytkowy przyczółek dawnej wąskotorowej kolejki technologicznej Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”
 16. Były Niemiecki Obóz Koncentracyjny Kraków-Płaszów
 17. Fort 52a „Jugowice”
 18. Gmach główny Akademii Górniczo-Hutniczej
 19. Collegium Novum wraz z Collegium Maius
 20. Jubilat
 21. Park Zaczarowanej Dorożki
 22. Park Zdrojowy w Swoszowicach
 23. Park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich wraz z pałacem
 24. Aleja Róż i Park Ratuszowy
 25. Punkt przecięcia równoleżnika 50°N z południkiem 20°E
 26. Krakowska Pijalnia Zdrojowa
 27. Muzeum Lotnictwa Polskiego
 28. Muzeum Narodowe
 29. Kamieniołom Liban wraz z Kopcem Kraka
 30. Kopiec Wandy

Część 2 - Trasy

 1. STARE MIASTO: Dworzec Główny – Teatr Słowackiego – Barbakan – Bazylika Mariacka – Rynek – Bazylika Dominikanów pw. Świętej Trójcy – Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła – Wawel – Smok Wawelski – Pomnik Psa Dżoka – Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława
 2. PARK JORDANA: pomnik Henryka Jordana, popiersia wybitnych Polaków, pomnik niedźwiedzia Wojtka
 3. LAS WOLSKI: Rezerwat Panieńskie Skały – Kopiec Piłsudskiego – Klasztor Kamedułów – Pawilon Okocimski – ZOO

Wyjaśnienie: Trasy nie trzeba przechodzić dokładnie wg wskazanych punktów. Wystarczy odwiedzić Stare Miasto, Park Jordana i Las Wolski.

Mapa

Książeczka

Zachęcamy do zakupu książeczki do wpisywania potwierdzeń zdobycia szczytów, odwiedzenia miejsc i przejścia wyznaczonych tras. Książeczkę można zakupić poprzez portal Allegro. Wszystkie nasze produkty można znaleźć w zakładce sklep.

Weryfikacja Odznaki

1. Książeczkę wraz z potwierdzeniami należy przesłać listem (dowolna ilość książeczek w liście) lub dostarczyć osobiście na adres Fundacji:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid”
ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło

2. Po otrzymaniu listu książeczki są weryfikowane.

3. Po weryfikacji na adres mailowy podany w książeczce wysyłana jest wiadomość informująca o wyniku weryfikacji oraz o kosztach odznaki i przesyłki. Jeśli jest kilka książeczek prosimy włożyć do koperty kartkę z adresem mailowym do kontaktu.

4. Następnie należy wpłacić odpowiednią kwotę pieniędzy na rachunek bankowy. Podczas wpłacania pieniędzy za odznakę można również wpłacić dobrowolną darowiznę na realizację celów statutowych Fundacji. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Nr konta bankowego: 05 1240 2337 1111 0010 8919 6916

Koszt odznaki: 16 zł
Koszty przesyłki: zależy od ilości książeczek w przesyłce i będzie podany w mailu, wysyłamy listem poleconym ekonomicznym lub priorytetowym.